Soi quân phục của lực lượng cảnh sát thế giới

Bên cạnh tiêu chí bảo vệ người mặc, các bộ quân phục của lực lượng an ninh trên thế giới còn được thiết kế khá thời trang và bắt mắt.

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-2

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-3

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-4

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-5

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-6

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-7

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-8

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-9

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-10

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-11

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-12

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-13

Soi quan phuc cua luc luong canh sat the gioi-Hinh-14

Bình luận